top of page

Student Group

Public·89 members

Nick 3d Movie Maker Download PATCHED Full


Click Here ->->->-> https://blltly.com/2tyGWI

Trimi i mirà me shokà shumà Ãshtà njà veprimtari letrare e shkruar nga Sulejman Pitarka, njà dramaturg dhe romancier shqiptar. Veprimtaria tregon historinà e njà grupi tà rinjsh qà luftojnà kundÃr pushtimit osman nà ShqipÃri gjatà shekullit XIX. Ata janà tà udhÃhequr nga trimi i mirÃ, njà djalosh i guximshÃm dhe i ndershÃm qà nuk pranon tà nÃnshtrohet. Veprimtaria Ãshtà e ndarà nà pesà kapituj dhe ka njà stil tà thjeshtà dhe tà gjallÃ. Veprimtaria Ãshtà njà homazh pÃr heroizmin dhe patriotizmin e popullit shqiptar. Njà referat pÃr kÃtà veprimtari mund tà gjeni nà kÃtà link: -2 Trimi I Mir Me.... Trimi I Mir Me Shok Shum Referat Shqip Rapidshare by. Trimi i mir me shok shum book.... Agimet e kaltra lektyra referat" Keyword Found Websites . . Trimi I Mir Me Shok Shum Referat Shqip Rapidshare . Vepra: agimet E Kaltra .. Trimi.... Trimi I Mir Me Shok Shum Referat Shqip Rapidshare pushim kam shku me shok. Si skuadra jon ashtu edhe ajo e lujshin mjaft mir. Loja u boke ma e rrept dhe.... Trimi I Mir Me Shok Shum Referat Shqip Rapidshare Zip. DOWNLOAD. Band.Perrys.second.CD,.Pioneer,.and.you.tell.me . trimi i mir... HERE


Veprimtaria Trimi i mirà me shokà shumà Ãshtà njà nga veprat mà tà njohura tà Sulejman Pitarka, i cili lindi nà vitin 1913 nà FushÃ-Krujà dhe vdiq nà vitin 1977 nà TiranÃ. Ai studioi nà Universitetin e RomÃs dhe u bà njà nga themeluesit e teatrit shqiptar. Ai shkroi drama, romane, tregime dhe ese. Veprat e tij kanà njà karakter realist dhe nacionalist dhe trajtojnà tema si lufta, dashuria, tradita dhe konfliktet sociale.


Njà nga personazhet kryesorà tà veprimtarisà Trimi i mirà me shokà shumà Ãshtà Gjergji, njà djalosh qà jeton nà njà fshat tà vogÃl nà veri tà ShqipÃrisÃ. Ai Ãshtà i dashuruar me MarinÃn, njà vajzà tà bukur dhe tà zgjuar qà jeton nà fshatin fqinj. Por dashuria e tyre Ãshtà e pamundur, sepse Marini Ãshtà e fejuar me njà bej tà pasur dhe tà egÃr qà e ka marrà me dhunÃ. Gjergji vendos tà bjerà nà luftà kundÃr osmanÃve pÃr tà Ãliruar ShqipÃrinà dhe pÃr tà shpÃtuar MarinÃn. Ai bashkohet me njà grup tà rinjsh qà quhen trimat e mirà me shokà shumà dhe bÃhet udhÃheqÃsi i tyre.


Veprimtaria pÃrshkruan aventurat dhe sfidat e trimave tà mirà me shokà shumà gjatà luftÃrave kundÃr pushtuesve. Ata ballafaqohen me armiq tà ndryshÃm, si bejt, xhandarm, spiun, bashibozuk dhe janizare. Ata gjithashtu ndihmojnà popullin e shtypur dhe vuajtur nga zullumet osmane. Ata luftojnà me guxim, menÃuri dhe besnikÃri. Ata nuk hezitojnà tà sakrifikojnà jetÃn e tyre pÃr lirinà dhe dashurinÃ. Veprimtaria ka njà fund tragjik, por edhe heroik. Gjergji arrin tà Ãliroj MarinÃn nga beu i keq, por dyshja vdes nà duart e njera-tjetrÃn pasi janà rrethuar nga armiqt. 061ffe29dd


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page