top of page

Student Group

Public·89 members

Contoh Kertas Kerja Rancangan Perniagaan Restoran Steamboat REPACKBhd.yang ménggunakan jenama ANl SUP UTARA 2.0 TUJUAN KERTAS KERJA Tujuan pihak syarikat menyediakan kertas kerja ini adalah sebagai panduan dalam perniagaan serta untuk membentangkan perancangan perniagaan syarikat, meliputi aspek pengurusan, pemasaran, perkhidmatan dan kewangan syarikat kepada pihak MARA untuk memohon pembiayaan berjumlah RM185 000.00 sahaja ( Ringgit Malaysia Satu Ratus Lapan Puluh Lima Ribu Sahaja ).
Contoh Kertas Kerja Rancangan Perniagaan Restoran Steamboat


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fjinyurl.com%2F2ubzp1&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3d95hNvSjc8q9-h_ANnZN1Rancangan Perniagaan (0).ĭek komitmen kerja jadual nik adam mika full sampa. Kami mendapat permintaan yang sangat tinggi untuk menyediakan kertas kerja perniagaan yang. Contoh kertas kerja rancangan perniagaan restoran steamboat. Tujuan kertas kerja ini disediakan 37127698 contoh-kertas-kerja-rancangan-perniagaan-koperasi 1.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page