top of page

Student Group

Public·89 members

Odmaturuj Z Matematiky Pdf Download __EXCLUSIVE__l


1 MATURITA Z MATEMATIKY NANEČISTO Vyzkoušej si státní maturitu z matematiky nanečisto! Dr. Matika si připravil didaktický test, který ti pomůže se připravit na maturitu z matematiky. Přípravná videa můžeš najít na stránkách Doktora Matiky (QR kód) - Autor: Dr. Michal Mašika
Odmaturuj Z Matematiky Pdf DownloadlPŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky r + s r s r s r + s 1 r2 + s 2 r 2 s 2 ( ) ( ) 1 a 2a 1 + a 3 1 + 2a + 1 ( a b 2 + ab 2 ) ( a + b + b b a


Jak by mohl vypadat test z matematiky 1 Zapište zlomkem trojnásobek rozdílu, 2 Vypočtěte: 2.1 0,05: 0,001 0,7 0,3 = 2.2 : = 3 Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru: 36 3 3 16 + 1 6 = 4


Příjímací zkoušky 01 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) 1. Číselné obory 1.1. Doplňte číslo do rámečku tak, aby platila rovnost: 1.1.1.


Ukázky typových maturitních příkladů z matematiky..reálná čísla. 3} x R; I. Zobrazte množiny A = x є 3


1 Učebnice a sbírky úloh z matematiky V přehledu jsou uvedeny učebnice zahrnující předepsané učivo. Konkrétní tituly doporučí jednotliví vyučující. I. Učebnice a pracovní sešity pro studijní obory 1. díl Základní poznatky 2. díl Výrazy, rovnice a nerovnice ročník 3. díl Planimetrie (v posledním vydání je pracovní sešit rozdělen na 2 části) 4. díl Funkce I Doporučeno pro 2. ročník 5. díl Funkce II Doporučeno pro 2. ročník


3 studijní obory SOU 4.část Autor: O. Petránek a kol. studijní obory SOU 5.část Autor: J. Kolouchová a kol. studijní obory SOU Posloupnosti a finanční matematika Autor: O. Odvárko studijní obory SOU 7.část Autor: V. Huťka a kol. Vydal: SPN Praha studijní obory SOU 8.část Autor: E. Porubská a kol. Vydal: SPN Praha Název: Odmaturuj z matematiky 2 základy diferenciálního a integrálního počtu Autor: P. Čermák Brno Pozn.: Nové a starší vydání se shodují v kapitole Posloupnosti, jinak jsou odlišná Doporučeno pro 3. a 4. ročník Pozn.: Obsahuje kapitolu Lineární algebra a dále kapitoly, které se objevily již v částech 4, 5, 6, shrnuje a systematizuje poznatky Doporučeno pro 3. a 4. ročník Pozn.: 8. díl obsahuje kapitoly, které se objevily již v částech 4, 5, 6, shrnuje a systematizuje poznatky oboru Elektrotechnika II. Učebnice pro učební obory Název: Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU 1. díl Autor: E. Calda učebních oborů


5 Název: Matematika Sbírka úloh pro SŠ Maturitní minimum Autor: J. Kubát a kol. Doporučeno studijní obory pro OA a SOŠ Autor: J. Klodner Vydal: JKD Pozn.: Obsahuje mj. úlohy z Lineární algebry Název: Odmaturuj z matematiky 1 Autor: P. Čermák, P. Červinková Brno Doporučeno pro studijní obory a nástavbové studium Název: Odmaturuj z matematiky 3 sbírka řešených příkladů Autor: kolektiv autorů Brno Doporučeno pro studijní obory a nástavbové studium Název: Maturita z matematiky Maturita 2018 z matematiky Brno Název: Sbírka testových úloh k maturitě z matematiky Autor: S. Zhouf a kol. Název: Matematika Sbírka úloh pro společnou část MZ Základní obtížnost Autor: V. Sýkora a kol. Vydal: Tauris Název: Matematika Sbírka úloh pro společnou část MZ Vyšší obtížnost Autor: V. Sýkora a kol. Vydal: Tauris


Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky


Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Český jazyk 8 Výpravy do světa literatury I Dějepis 8 Občanská výchova 8 Matematika 8/1, 2 Sbírka matematiky 8 Matematika 8 pro ZŠ a VG pracovní sešit Aritmetika


Učebnice - Prima, školní rok 2018/2019 Český jazyk 8 Čítanka 8 pro ZŠ Dějepis 8 Občanská výchova 8 Matematika 8/1 Matematika 8/2 Sbírka matematiky 8 Matematika 8 pro ZŠ a VG - pracovní sešit Aritmetika


Školní vzdělávací programy Praktický seminář z didaktiky matematiky 1 Petr Pupík 18. září 2014 Obsah 1 Rámcový vzdělávací program 2 Školní vzdělávací program 3 Shrnutí 4 Důležité odkazy Rámcové vzdělávací


ARTIKL EDICE TITUL AUTOR CENA1 004 9321004 Fyzika pro gymnázia - Mechanika M.Bednařík - M.Široká 128,00 005 9331005 Barevné počítání pro třeťáky M. Nevyhoštěná 59,00 006 9331006 Přijímací zkoušky z matematiky


Komplexní analýza Mocninné řady Martin Bohata Katedra matematiky FEL ČVUT v Praze bohata@math.feld.cvut.cz Martin Bohata Komplexní analýza Mocninné řady 1 / 18 Posloupnosti komplexních čísel opakování


Edita Pelantová, katedra matematiky seminář současné matematiky, září 2010 Axiomy reálných čísel Axiomy tělesa Axiom 1. x + y = y + x a xy = yx (komutativní zákon). Axiom 2. x + (y + z) = (x + y) + z a


Vybrané kapitoly z matematiky VŠB-TU Ostrava 2018-2019 Vybrané kapitoly z matematiky 2018-2019 1 / 11 Křivkový integrál Vybrané kapitoly z matematiky 2018-2019 2 / 11 Parametricky zadaná křivka v R 3 :


Modelování systémů a procesů (11MSP) Bohumil Kovář, Jan Přikryl, Miroslav Vlček Ústav aplikované matematiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní 9. přednáška 11MSP úterý 16. dubna 2019 verze: 2019-04-15 12:25


Elementární funkce Edita Pelantová FJFI, ČVUT v Praze Seminář současné matematiky katedra matematiky, FJFI, ČVUT v Praze únor 2013 c Edita Pelantová (FJFI) Elementární funkce únor 2013 1 / 19 Polynomiální


Jak souvisí plochá dráha a konečná geometrie? L ubomíra Balková podle přednášky doc. Eduarda Fuchse Trendy současné matematiky 16. prosince 2010 (FJFI ČVUT v Praze) Konečná geometrie 16. prosince 2010


Modelování systémů a procesů (K611MSAP) Přednáška 4 Katedra aplikované matematiky Fakulta dopravní ČVUT Pravidelná přednáška K611MSAP čtvrtek 20. dubna 2006 Obsah 1 Laplaceova transformace Přenosová funkce


Laplaceova transformace Modelování systémů a procesů (11MSP) Bohumil Kovář, Jan Přikryl, Miroslav Vlček Ústav aplikované matematiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní 5. přednáška 11MSP 219 verze: 219-3-17


. Základy obecné algebry Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, 2013 Obsah 1 Algebraické struktury 3 1.1 Operace a zákony................................. 3 1.2 Některé důležité typy


Počítačová cvičení Petr Beremlijski, Marie Sadowská Katedra aplikované matematiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava Cvičení : Matlab nástroj pro matematické modelování


Potřebujete v souvislosti s mimořádnou situací v našem školství pomoci se samostudiem matematiky? Studenti, ověřte si své znalosti získané ve škole i samostudiem pomocí procvičovacího portálu Math4U ( )! Učitelé, vytvořte svým studentům interaktivní testy přímo na míru! Math4U nabízí kvalitní výukový materiál zdarma.


Neust\u00e1le dopl\u0148ujeme -\u00a0posledn\u00ed aktualizace 18. kv\u011btna 2020\n\nKomunika\u010dn\u00ed platformy -\u00a0https:\/\/www.rizeniskoly.cz\/cz\/aktuality\/komunikacni-platformy-zdarma.a-6604.html\nOnline u\u010debnice, aplikace -\u00a0https:\/\/www.rizeniskoly.cz\/cz\/aktuality\/ucebnice-online-vyukove-aplikace-a-dalsi-k-dispozici-zdarma.a-6479.html\nPomoc - odborn\u00e9 texty -\u00a0\u00a0https:\/\/www.rizeniskoly.cz\/cz\/aktuality\/pomoc-odborne-texty.a-6605.html\n","setup":"blocks":"block_0":"f_public":"1","section":"default","section_force_new":"1","layout":"large":"default","medium":"default","small":"default","gutter":"default","design":"default","plugin":"default","blocks":"block_0":"data":"\u00a0\n\n\n\n\nZDARMA: Online u\u010debnice, aplikace\u00a0\n\n\n\n\nNOV\u00c1 \u0160KOLA, s.r.o, nakladatelstv\u00ed u\u010debnic\nU\u010debnice online\nMat\u00fdskova matematika\n\n\u017d\u00e1ci mohou zdarma vyu\u017e\u00edvat p\u0159\u00edstup ke v\u0161em interaktivn\u00edm u\u010debnic\u00edm MIU\u010d+, sta\u010d\u00ed, kdy\u017e se zaregistruj\u00ed jako studenti na\u00a0www.ucebnice-online.cz.Kteroukoli MIU\u010d+ pak mohou zdarma pou\u017e\u00edvat 30 dn\u00ed, pokud by uzav\u0159en\u00ed \u0161kol trvalo d\u00e9le, licence zdarma prodlou\u017e\u00edme do 30. 6. 2020.Pro v\u00fduku matematiky v 1. a\u017e 5. ro\u010dn\u00edku jsou nav\u00edc k dispozici v\u00fdukov\u00e1 videa na\u00a0www.matyskova-matematika.cz\u00a0obsahuj\u00edc\u00ed v\u00fdklad ke ka\u017ed\u00e9mu cvi\u010den\u00ed ka\u017ed\u00e9 str\u00e1nky u\u010debnic \u2013 \u017e\u00e1ci tak mohou pracovat podle n\u011bj.\n\n\n\nNakladatelstv\u00ed Fraus\n\n\nV souvislosti s opat\u0159en\u00edm vl\u00e1dy o uzav\u0159en\u00ed v\u0161ech \u0161kol se na\u0161e nakladatelstv\u00ed rozhodlo poskytnout v\u0161em \u017e\u00e1k\u016fm, u\u010ditel\u016fm i \u0161kol\u00e1m od st\u0159edy 11. b\u0159ezna 2020 do odvol\u00e1n\u00ed v\u0161echny elektronick\u00e9 u\u010debnice pro z\u00e1kladn\u00ed a st\u0159edn\u00ed \u0161koly pro v\u0161echny \u017e\u00e1ky zdarma. Stejn\u011b tak poskytneme zdarma prost\u0159ed\u00ed pro on-line komunikaci u\u010ditel\u016f s \u017e\u00e1ky \u2013 vzd\u011bl\u00e1vac\u00ed port\u00e1l Fred. Pro dom\u00e1c\u00ed procvi\u010dov\u00e1n\u00ed rodi\u010d\u016f s \u017e\u00e1ky je tak\u00e9 pln\u011b k dispozici port\u00e1l \u0160kola s nadhledem, kter\u00fd je t\u00e9\u017e zdarma. V\u00edce informac\u00ed bude b\u011bhem dne\u0161ka k dispozici na webu\u00a0www.fraus.cz\/ucenidoma.\nSta\u010d\u00ed nav\u0161t\u00edvit\u00a0www.skolasnadhledem.cz\/profil\/prehled\u00a0a vybrat si po\u017eadovan\u00fd stupe\u0148 a p\u0159edm\u011bt.\nhttps:\/\/www.fraus.cz\/cs\/ucenidoma\n\n\n\n\nNakladatelstv\u00ed Port\u00e1l\u00a0\n\n\nDes\u00edtky pracovn\u00edch list\u016f ke sta\u017een\u00ed zdarma:\u00a0https:\/\/obchod.portal.cz\/dokument\/pracovni-listy-ke-stazeni\/\nProst\u0159ednictv\u00edm list\u016f lze tr\u00e9novat nejen \u010dten\u00ed, psan\u00ed, logopedii ale i pam\u011b\u0165, logiku, koncentraci a najdete i n\u00e1vody na jednoduch\u00e1 cvi\u010den\u00ed.\n\n\n\n\u00a0\nKnihovny Vividbooks\n\nFyzika pro z\u00e1kladn\u00ed \u0161koly o\u017e\u00edv\u00e1 v interaktivn\u00ed form\u011b. V\u0161echny dokon\u010den\u00e9 materi\u00e1ly jsou k dispozici zdarma.\u00a0V\u00edce materi\u00e1l\u016f v\u010detn\u011b videa je ke sta\u017een\u00ed\u00a0ZDE\n\n\n\n\u00a0\nOnline p\u0159\u00edstup do elektronick\u00fdch knih a \u010dasopis\u016f\n\n\u00a0Uzav\u0159en\u00ed knihovny neznamen\u00e1 uzav\u0159en\u00ed p\u0159\u00edstupu k\u00a0informac\u00edm! Statis\u00edce online knih, novin, \u010dasopis\u016f a\u00a0jednotliv\u00fdch \u010dl\u00e1nk\u016f, a\u00a0to jak \u010desk\u00fdch, tak zahrani\u010dn\u00edch naleznete:\u00a0P\u0159ehled v\u0161ech online zdroj\u016f e-dokument\u016f a\u00a0dal\u0161\u00edch informac\u00ed, ke kter\u00fdm m\u016f\u017eete m\u00edt p\u0159\u00edstup odkudkoliv.\n\n\n\u00a0\nMicrosoft Minecraft\n\n\u00a0\nEducation Edition je a\u017e do konce \u010dervna pro v\u0161echny ZDARMA, sta\u010d\u00ed vyplnit tento formul\u00e1\u0159 na adrese\u00a0aka.ms\/minecraftzdarma\n\n\n\n\u00a0\nAplikace OPEN LEARNING a vzd\u011bl\u00e1vac\u00ed obsah pro v\u00fduku odborn\u00fdch ciz\u00edch jazyk\u016f\u00a0\n\n\u00a0\nNab\u00edz\u00edme online lekce, kter\u00e9 jsou zpracov\u00e1ny specialisty na v\u00fduku ciz\u00edch jazyk\u016f a odborn\u00edky z praxe\u00a0- v\u00a0oborech 23 Stroj\u00edrenstv\u00ed a stroj\u00edrensk\u00e1 v\u00fdroba, 65 Hotelnictv\u00ed a turismus.\u00a0https:\/\/www.openagency.cz\/\nU\u010ditel\u00e9 m\u011b mohou s\u00a0dotazy kontaktovat mailem nebo telefonicky. Kontaktujte:\u00a0kuncarova@openagency.cz\n\n\n\n\u00a0\nV\u010delka - U\u010d\u00edme se doma se v\u010delkou!\n\n\u00a0\nSt\u00e1vaj\u00edc\u00edm i nov\u011b registrovan\u00fdm u\u017eivatel\u016fm tedy nab\u00edz\u00ed mo\u017enost vyu\u017eit\u00ed promo k\u00f3du: UCIMESEDOMA, kter\u00fdm aktivujete bezplatn\u00e9 u\u017e\u00edv\u00e1n\u00ed v\u010delky na dobu 6 t\u00fddn\u016f!Pot\u0159ebujete pomoci s aktivac\u00ed promo k\u00f3du?\u00a0Instrukce zde:\u00a0https:\/\/blog.vcelka.cz\/ucime-se-doma-se-vcelkou\/\n\n\n\n\n\u00a0SCIO\n\n\u00a0\nProcvi\u010dovac\u00ed testy z\u00a0\u010desk\u00e9ho jazyka a matematiky zdarma\nPro \u017e\u00e1ky a rodi\u010de naleznete p\u0159\u00edstup zde -\u00a0https:\/\/www.scio.cz\/pro-deti-a-rodice\/procvicovaci-testy.asp, pro \u0161koly p\u0159\u00edstup zde -\u00a0https:\/\/www.sciodat.cz\/.\nTesty jsou ur\u010deny pro \u017e\u00e1ky 3. a\u017e 9. t\u0159\u00edd a zaberou 10 a\u017e 20 minut.\n\n\n\n\nEkniha zdarma\u00a0\n\n\n1306 knih zdarma ke sta\u017een\u00ed poskytla M\u011bstsk\u00e1 knihovna v Praze\nhttps:\/\/www.databazeknih.cz\/eknihy-zdarma-ke-stazeni?fbclid=IwAR3iLdtnJSsEIMtvulaTLJFfmTe6VDgd8nuRITXlldBjveANwbs4nj4s1qM\n\n\n\n\nO2Chytr\u00e1\u0161kola.cz\n\n\u00a0\n#U\u010d\u00edmeSeNaD\u00e1lku pom\u00e1h\u00e1 \u0161kol\u00e1m a u\u010ditel\u016fm\nJe zde spousta u\u017eite\u010dn\u00fdch informac\u00ed, jak se st\u00e1t t\u00e9m\u011b\u0159 ze dne na den online \u0161kolou. A na roz\u0161i\u0159ov\u00e1n\u00ed port\u00e1lu o dal\u0161\u00ed technologie se pr\u016fb\u011b\u017en\u011b st\u00e1le pracuje.\n\n\n\n\nGeologick\u00e9 pokusy za katedrou\n\n\u00a0D\u011bti se nejv\u00edce nau\u010d\u00ed, kdy\u017e si mohou vykl\u00e1dan\u00fd jev osahat nebo jej vid\u011bt na vlastn\u00ed o\u010di. Pro\u00a0u\u010ditele jsme proto p\u0159ipravili n\u00e1vod, jak d\u011btem ve \u0161kole\u00a0p\u0159ibl\u00ed\u017eit nap\u0159\u00edklad vznik sope\u010dn\u00e9 kaldery, rozp\u00edn\u00e1n\u00ed oce\u00e1nsk\u00e9ho dna, pohyb nataven\u00fdch hornin v\u00a0planet\u00e1rn\u00edm pl\u00e1\u0161ti a dal\u0161\u00ed. Ke sta\u017een\u00ed ve form\u00e1tu PDF je tak\u00e9 k\u00a0dispozici\u00a0infografika t\u00fdkaj\u00edc\u00ed se z\u00e1kladn\u00edch pojm\u016f o sopk\u00e1ch. V\u00edce informac\u00ed:\u00a0Geologick\u00e9 pokusy za katedrou\n\n\n\nCermat - maturitn\u00ed zkou\u0161ka\n\n\nMaturanti, kte\u0159\u00ed se za sou\u010dasn\u00e9 situace p\u0159ipravuj\u00ed ke zkou\u0161k\u00e1m spole\u010dn\u00e9 \u010d\u00e1sti maturitn\u00ed zkou\u0161ky z\u00a0domova, pop\u0159. u\u010ditel\u00e9, kte\u0159\u00ed \u017e\u00e1k\u016fm s\u00a0p\u0159\u00edpravou pom\u00e1haj\u00ed, mohou p\u0159i studiu a v\u00fduce na d\u00e1lku vyu\u017e\u00edvat didaktick\u00e9 testy, zad\u00e1n\u00ed p\u00edsemn\u00fdch prac\u00ed, pracovn\u00ed listy k\u00a0\u00fastn\u00edm zkou\u0161k\u00e1m a dal\u0161\u00ed informace zve\u0159ejn\u011bn\u00e9 na webov\u00fdch str\u00e1nk\u00e1ch Centra.\u00a0https:\/\/maturita.cermat.cz\/\n\n\n\n\nDikt\u00e1t na jedni\u010dku\n\n\nA\u017e do odvol\u00e1n\u00ed budou moci \u017e\u00e1ci a studenti zdarma vyu\u017e\u00edvat p\u0159\u00edstup na port\u00e1l DIKT\u00c1T NA JEDNI\u010cKU (https:\/\/dn1.cz). DIKT\u00c1T NA JEDNI\u010cKU (https:\/\/dn1.cz) to jsou online pravopisn\u00e1 cvi\u010den\u00ed, mluven\u00e9 dikt\u00e1ty a vysv\u011btlen\u00ed mluvnice. Nahrazuje klasick\u00e9 dou\u010dov\u00e1n\u00ed z \u010de\u0161tiny a vhodn\u011b dopl\u0148uje \u0161koln\u00ed v\u00fduku. A\u017e do odvol\u00e1n\u00ed zcela zdarma.\n\n\n\n\nOpi\u010d\u00ed matika\n\n\nProcvi\u010duj si\u00a0matiku\u00a0nejen na p\u0159ij\u00edma\u010dky.\n\n\n\n\nInformatika pro \u017eivot v 21. stolet\u00ed\n\n\u00a0\nV\u00fdukov\u00fd program\u00a0Informatika I\u00a0m\u011bn\u00ed zp\u016fsob v\u00fduky a p\u0159in\u00e1\u0161\u00ed atraktivn\u00ed n\u00e1stroj pro pedagogy, kter\u00fd umo\u017e\u0148uje vyu\u010dovat informatiku z\u00e1bavn\u011b a v souvislostech.\n15 interaktivn\u00edch prezentac\u00ed, 100+ digit\u00e1ln\u00edch test\u016f, 36 vyu\u010dovac\u00edch hodin pro 5. - 7. t\u0159\u00eddu Z\u0160:\u00a0https:\/\/www.edhance.eu\/?fbclid=IwAR102NkB03GD5P_NERGpbIB4faBtBNOEuxVDazgfdblPMEnx97BH78Hun2E\n\n\n\n\nHelp for English\n\n\u00a0\nEnglish Me\u00a0pro \u017e\u00e1ky, studenty a u\u010ditele nyn\u00ed na m\u011bs\u00edc zdarma.\nK dispozici jsou cel\u00e9 str\u00e1nky Help for English, zp\u0159\u00edstupn\u011bna v\u00fdukov\u00e1 aplikace\u00a0ENGLISH ME pro v\u0161echny \u017e\u00e1ky, studenty a u\u010ditele na JEDEN M\u011aS\u00cdC\u00a0ZDARMA\u00a0a to bez jak\u00fdchkoliv z\u00e1vazk\u016f.\nJak z\u00edskat p\u0159\u00edstup do English Me zdarma? Zaregistrujte se a vyberte si mo\u017enost \"aktivovat m\u011bs\u00edc zdarma\":\u00a0https:\/\/www.englishme.cz\/\n\n\n\n\nKlett pro Z\u0160\n\n\nPo dobu uzav\u0159en\u00ed \u0161kol Klett Nakladatelstv\u00ed zp\u0159\u00edstupnilo co nejv\u011bt\u0161\u00ed mno\u017estv\u00ed na\u0161ich online materi\u00e1l\u016f bezplatn\u011b nejen pro u\u010ditele, ale tak\u00e9 pro \u017e\u00e1ky, p\u0159\u00edpadn\u011b jejich rodi\u010de.\nhttps:\/\/klett.cz\/blog\/vyuka-behem-koronaviru\/?utm_source=Facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=nemcina-desktop1&fbclid=IwAR1OH3AUaQVjJX_OH29854H754AkLbXZijwc1EwtFzLhjghr3f7V_xT7DPA\n\n\n\n\u00a0\nMooveez\n\n\u00a0\nV\u00fduka\u00a0bude v p\u0159\u00ed\u0161t\u00edch t\u00fddnech n\u00e1ro\u010dn\u00e1 pro v\u0161echny strany - u\u010ditele, studenty a rodi\u010de. Proto je d\u016fle\u017eit\u00e9 vyu\u017e\u00edt \u010das efektivn\u011b a vyu\u017e\u00edvat mo\u017enosti, kter\u00e9 doba nab\u00edz\u00ed:\u00a0plnou online v\u00fduku, nebo alespo\u0148 vzd\u00e1lenou v\u00fduku s vyu\u017eit\u00edm modern\u00edch technologi\u00ed.\nVyv\u00edj\u00edme aplikaci (Android+iOS), kter\u00e1 pom\u00e1h\u00e1 jednotlivc\u016fm, jazykov\u00fdm \u0161kol\u00e1m nebo lektor\u016fm umo\u017enit z\u00edskat \u010dast\u00fd kontakt s autentick\u00fdm jazykem pomoc\u00ed film\u016f a seri\u00e1l\u016f.\nAktu\u00e1ln\u011b ji\u017e spolupracujeme s mnoha \u0161kolami a v aktu\u00e1ln\u00ed situaci s koronavirem\/COVID-19 uvol\u0148ujeme aplikaci\u00a0ZDARMA do 31. 8 . 2020.\u00a0\nhttps:\/\/www.mooveez.com\/pomahame\u00a0Tak\u00e9 jsme uvolnili v\u00fdukov\u00e9 video pro u\u010ditele\u00a0https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=C2D-jav8Xa0&feature=youtu.be\u00a0- jak zapojit Mooveez do v\u00fduky.\n\n\n\n\nMapujeme sv\u011bt, Montessori zem\u011bpisn\u00e9 pom\u016fcky a mapy\n\n\nNab\u00edz\u00ed E-learningovou lekci Sta\u0148te se objeviteli kontinent\u016f vhodnou pro prvn\u00ed stupe\u0148 Z\u0160, prvn\u00ed a druh\u00e9 trojro\u010d\u00ed Montessori. Na str\u00e1nk\u00e1ch naleznete materi\u00e1ly ke sta\u017een\u00ed, inspiraci a dal\u0161\u00ed zem\u011bpisn\u00e9 pom\u016fcky ke sta\u017een\u00ed zdarma.\nhttps:\/\/mapujemesvet.cz\/5032-2\/\n\n\n\n\nH-edu\n\n\nPo dobu uzav\u0159en\u00ed \u0161kol na z\u00e1klad\u011b vl\u00e1dn\u00edho na\u0159\u00edzen\u00ed budete m\u00edt k dispozici v\u0161echny u\u010debnice a pracovn\u00ed se\u0161ity Hejn\u00e9ho metody vydan\u00e9 H-mat, o.p.s.\u00a0v elektronick\u00e9 podob\u011b zdarma k dispozici i s metodikami.\nP\u0159idejte do ko\u0161\u00edku s 0 K\u010d:\u00a0https:\/\/www.h-edu.cz\/ucebnice\/27ef8e0f-e644-43de-abe8-245ffba65985?fbclid=IwAR2JxtBy_N7-Q0ui3fr44jG-aePLVa180wDL61yLphsMWDJvCEFRwrLQ0Mc\n\n\n\n\nH-edu zlomky\n\n\nT\u0159\u00edt\u00fddenn\u00ed online kurz zdarma slibuje, \u017ee d\u011btem pom\u016f\u017ee s\u00a0porozum\u011bn\u00edm zlomk\u016fm.\u00a0www.h-edu.cz\/zlomky\n\n\n\n\nProcvi\u010dovac\u00ed port\u00e1l Math4U \u2013 pomocn\u00edk pro samostudium matematiky na st\u0159edn\u00edch \u0161kol\u00e1ch\n\n\nPot\u0159ebujete v souvislosti s mimo\u0159\u00e1dnou situac\u00ed v na\u0161em \u0161kolstv\u00ed pomoci se samostudiem matematiky? Studenti, ov\u011b\u0159te si sv\u00e9 znalosti z\u00edskan\u00e9 ve \u0161kole i samostudiem pomoc\u00ed procvi\u010dovac\u00edho port\u00e1lu Math4U (http:\/\/math4u.vsb.cz\/cs)! U\u010ditel\u00e9, vytvo\u0159te sv\u00fdm student\u016fm interaktivn\u00ed testy p\u0159\u00edmo na m\u00edru! Math4U nab\u00edz\u00ed kvalitn\u00ed v\u00fdukov\u00fd materi\u00e1l zdarma.\nPro studenty jsou ur\u010deny sekce STUDENT a T\u0158\u00cdDA. Aplikace STUDENT umo\u017en\u00ed \u017e\u00e1k\u016fm vygenerovat si dle sv\u00fdch po\u017eadavk\u016f HTML test z jak\u00e9hok


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page